Şafii mezhebinde mürtedin mallarında tasarruf etmesi haram mıdır?
Mürted için haram mevzubahis değildir. Şafii mezhebinde mürtedin malları kadı tarafından yed-i emine verilir. O bu malları muhafaza eder, işletir ve borçlarını öder. Mürted olarak ölürse beytülmale alınır. Mürtedin tasarrufları ise askıdadır. Ölürse batıl; tevbe ederse caiz olur.
17 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar