Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey devrinde Eş’arîlere zulüm yapıldığı doğru mudur?
Böyle bir şey yoktur. Zamanın veziri Kündürî Şiî, dolayısı ile Mutezilî idi. Eş’arîleri ezmiş olabilir. O zamanki Eş’arîler de bugünki Eş’arîler gibi değildi. Aşırılıkları vardı.


17 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar