İcra takibine haksız olarak itiraz eden borçlunun asıl alacağın % 20’si nispetinde icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesi ve bu paranın alacaklıya verilmesi caiz midir?
Caizdir. Faiz değildir. Suiniyet ve verdiği zararın mukabilidir.
10 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar