İmam Zeyd isyan edince İmam Ebu Hanife bu isyana yardım etmiş midir?
Hayır. Bu, Şii uydurmasıdır. Zeyd, Ebu Hanife'nin hocalarından olduğu için propaganda için bu dedikoduyu yaymışlardır. İmam Ebu Hanife’nin stilize ettiği ehl-i sünnet akidesinde kim olursa olsun hükümete isyan yasaktır. Kendi koyduğu kaideleri kendisi mi karşı çıkış sizce?
10 Ekim 2021 Pazar
10 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar