Bugün Arap dünyasındaki karışıklığın sebebini, bu millette liderlik vasfının olmamasına bağlamak mümkün müdür?
Nübüvvet ve ardından kurulan Arap imparatorluğu liderlik vasfının hakkıyla olduğunu gösteriyor. Birlik olamamak; inançtaki zaaflar ve dış müdahaleler yüzündendir. Araplar, kültürel ve coğrafi cihetle tek bir topluluk değildir.


10 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar