Müflis, dilediği alacaklısına dilediği kadar borç ödeyebilir mi?
Mahkemece hacr altına alınmamışsa ödeyebilir.
21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar
Bey