İslâmiyet üniversel bir din ise, Kur’an-ı kerimin, “Kadınlarınıza deyin ki”, “Kadınlarınız şöyle yapsın”, “Kadınla birlikte olursanız gusl alın” gibi hep erkeklere hitap etmesi, pederşahi (ataerkil) bir manzara teşkil etmez mi?
1-Kur'an-ı kerim bazen bütün insanlara, bazen mü’minlere, bazen ehl-i kitaba, bazen müşriklere, bazen erkeklere, bazen kadınlara hitab eder.
2-Ekseri erkeklere hitab sigası kullanılması, Arabcada cemi’ (çokluk) erkek sigasına, tağlib tarikiyle kadınların da dâhil olması kaidesinden olayıdır. Birkaç erkek birkaç kadın varsa, erkekler için kullanılan entüm (siz) ve hüm (onlar) zamiri kullanılır.
3-Cemiyette erkeklerin hâkim oluşu tarihî bir realitedir. Kur'an-ı kerim'in maksadı bu realiteyi değiştirmek değil, imanı yerleştirmektir. Bu sebeple insanın yaratılışına uygun hükümler sevkedilmiştir.
4-Cihad, emirlik, nafaka gibi bazı mesuliyetler kadına değil, erkeğe yüklenmiştir. Burada erkeklere hitab edilmesi tabiîdir.
5-Üstünlüğün takva, cihad ve ilim ile olduğunu, cinsiyet ile olmadığını Kur'an-ı kerim açıkça beyan etmiştir. Ama her müessesede olduğu gibi, ailede de bir reis vardır. Bu da -nafaka verdiği müddetçe- erkektir. İslâmiyette pederşahîliğin yerini böyle değerlendirmek yerinde olur.
12 Ağustos 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar