İslâm hukukunda efendinin bütün câriyeleri üzerinde istifraş hakkı var mıdır?
Bir erkek mülkiyetinde bulunan bütün cariyelerle istifraş hakkına sahiptir. Padişah da böyledir. Saraydaki bir câriye, padişahın mülkü değilse, o halde elbette istifraş hakkı yoktur. Ama padişahın yanına başı açık çıkabilir. Bununla beraber padişahlar, vâlide sultan tarafından seçilip hususî yetiştirilen câriyeler dışında bu haklarını kullanmamışlar; bu câriyeler sarayın kiler, mutfak, çamaşırhane, revir gibi muhtelif yerlerinde kendilerine verilen hizmetlerle meşgul olmuşlardır.
12 Ağustos 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar