Âlim olmayanın cübbe ve sarık giymesinin caiz olmadığı doğru mudur?
Sıradan bir kimsenin yeni geniş âlim elbisesi ve âlim sarığı ile gezmesi caiz değildir. Hem kibre sebep olur; hem edebe mugayirdir; hem de insanların yanlış düşünmesine yol açar. Eskiden hükümet bunun men ederdi. Bu zamanda Müslüman sarık ve cübbe ile gezmemelidir. Fitne olur. İslam kıyafeti ile alay edilmesine sebep olur; bu da cahillerin imanının gitmesine sebebiyet verebilir. Şer’î sınırlar içinde ve bulunduğu yerin örfüne uygun giymelidir.


29 Ağustos 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar