Cemiyette dine aykırı adetler karşısında vaziyet ne olmalıdır?
Dine aykırı olmayan örf ve âdetlere uymalıdır.
16 Ağustos 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar