Yurtdışında çalışan bir işçi, işverenle anlaşarak, devlet yardımı almak için ücretini düşük göstermesi caiz midir?
Dârülharbde harbinin malını fasid yollardan almak, ancak gadr ve hile olmadan caizdir. Aldatmak veya zorlamak caiz olmaz.


16 Ağustos 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar