İran Şahı I.Tahmasb'ın itikadı hakkında ne dersiniz?
Şah İsmail Safevi’nin oğludur. Babası gibi Gulat’tan değil, Şiî İmamiyye mezhebinde idi. Bu mezhebin, baskıyla İran’ın resmi mezhebi hâline gelmesinde mühim rol oynamıştır.
16 Ağustos 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar