Piyer Loti, Çanakkale'de Türklere karşı savaştı mı?
Yazar Pierre Loti istihbaratçı bahriye subayı olarak Sultan Hamid devrinde ve sonrasında Osmanlı ülkesinde uzun zaman kaldı. Fanatik bir Türk dostu idi. Ölene kadar Türkleri müdafaa eden ve Türkiye’ye hayranlığını terennüm eden romantik yazılar yazdı. Cihan Harbi’nde Fransa hükümeti kendisini orduya çağırdı. Çanakkale’de bulunduğuna dair hiçbir delil yoktur. İngiliz gazeteleri, Pierre Loti’nin Türklere karşı savaştığını yazıyor ki bu bir harb propagandasıdır. İngilizce biyografisinde bundan bahsedilmemektedir. Çanakkale’ye hiç gelmedi. O esnada Avrupa’da harb raporları yazıyordu.


5 Ağustos 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar