Ehl-i hadisin mühim bir kısmı, Kur’an ve sünnetle tayin edilen hadlere ve ruhsatlara kıyasla yeni hükümler çıkarılmasını münasip görmezken, Ehl-i Rey içinde pek çok kişi bunun caiz olacağını nasıl söyler?
Ehl-i hadis de kıyas yapar. Ama ahad haberi kıyasa üstün tutar. Ehl-i rey ahad haberi kıyasa üstün tutmaz.
28 Temmuz 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar