İbn Fazlan seyahatnamesinde  (920) Oğuzlara dair malumat verilirken henüz İslamiyeti kabule dair alametlerin olmadığı ifade edilmektedir. Lakin Türkler Talas Savaşından sonra İslama girmişlerdir. Bunu nasıl anlamalıdır?
Kastedilen bütün Oğuzlar değil; o mıntıkada hâkim olan Oğuzlardır. Türklerin Müslümanlığa girişleri 700’lerde başlamış. X.asır ortasında istisnalar bir yana tamamlanmıştır.
28 Temmuz 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar