Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ayet-i kerimesi subhane rabbina diye okunur mu? 
Bazı fetva ve dua kitaplarında caiz diyor ise de doğru değildir. Âyet-i kerimeleri ve hadis-i şeriflerde geçen zikir ve duaları değiştirmemelidir. Cenab-ı Peygamber böyle okumuş; değiştirmemiştir. Mana da değişmektedir. Rabbike, senin (Muhammed aleyhisselamın) rabbi demektir. Rabbina ise, bizim rabbimiz demektir. Allah, sevgili Peygamberini, insanların hepsinden daha yüksek tutarak, hepsi yerine onu söylemiştir. Onun şerefini bu ayet-i kerime ile de anlatmıştır. Bu kelimeyi değiştirmek, onun şerefine dokunmak olur. Bu şerefi ondan alıp, kendine vermek olur. Rabbilizzeti, yani izzet sahibinin rabbi, Rabbike’nin bedelidir. Allah, izzeti, şerefi, sevgili peygamberine bedel yapmıştır. Bu şerefi, ondan ayırarak, kendisine almak, Kur’an-ı kerimin belagatini altüst etmek demektir.
28 Temmuz 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar