Melikşah babasının kabrinin başına Akdeniz’in kumlarını döküyor; buraları fethettim diyor. Fakat Suriye’yi kardeşi, Anadolu’yu da amcazadesi Süleyman Şah fethetti. Melikşah nasıl buraların fatihi oluyor?
Kendi yapacak değil ya. Hükümdar vazifelerini vekiller vasıtasıyla yerine getirir.
8 Temmuz 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar