Fıkıh kitaplarında yazan âlimlerin yedinci tabakasına mensup olanların bile bugün bulunmamasının sebebi nedir acaba?
Marifet iltifata tâbidir. İnsanlar ilme ve âlimlere kıymet vermediği için, hadis-i şerifte beyan olunduğu üzere âhir zamanda Allah da âlimleri çekip almıştır.


8 Temmuz 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar