Cumhuriyet tarihçiliğinde Reşid, Âli ve Fuad Paşaların çok mübalağa edildiği hakkında ne dersiniz?
Tanzimat ricali, bilhassa Reşid, Âli, Fuad Paşalar çok kabiliyetli birer bürokrat veya diplomat idi. Ancak şahsi zaafları da az değildi. Bu sebeple memlekete faydaları kadar, zararları da olmuştur. Mübalağa edilmelerinin sebebi, bunların modern fikirli görülmesinden dolayıdır. Halbuki hiç biri demokrat ve liberal değildi. Jön Türklerin muhalefeti bile bunlara olduğu halde, padişahlara karşı zannedilmiş veya öyle lanse edilmiştir.


13 Haziran 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar