Bir kimse arabasını satsa, ama resmi muamele yapmasa, sonra arabayı alanın trafik cezaları arabayı satana tahakkuk etse, o da müşteriyi bulamasa, araba üzerine haciz koydurup bu cezaları ödeyebilir mi?
Resmi muamele yaptırmamak kabahattir. Ama bu arabanın mülkiyetinin müşteriye geçmesine mani değildir. Cezalar da müşteriye aittir. Cebri icra yoluyla arabayı haczettirip cezalar buradan ödetilebilir.


13 Haziran 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar