Amme haklarını ihlal eden suçlar, hadd suçu ise bu suçu hükümet bile affedemiyorsa, Sultan Abdülhamid’in böyle birçok insanı affetmesini, bilhassa kendisine bombalı suikast tertipleyen çete liderini kendi istihbaratında kullanmak şartıyla affetmesini nasıl anlamalıdır?
İslâm hukukunda had suçları ile şahsi hakları ihlal eden kısas ve diyet suçlarını hükümetin affetme salahiyeti yoktur. Adam öldürme suçunun bir şahsi hak ve bir de ta’zir tarafı vardır. Şahsi hak (kısas ve diyet) talebinde bulunabilmenin de şartları vardır. Eğer suçun mağduru dava açmazsa veya şartlar teşekkül etmediği için açamazsa, fiil ta’zir suçuna döner. Bu takdirde devlet isterse bu suçu takip edebilir veya takip etmeyebilir veya cezasını affedebilir. Hırsızlık da böyledir. Takibi şikâyete bağlıdır. Mağdurunun dava açmadığı hırsızlık suçu, ta’zir suçuna dönüşür. İslâm ceza hukuku hükümleri göründüğü gibi değildir.
31 Mayıs 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar