Âyette geçen, “Allahın yarattığı şekli bozmak” ne demektir?
Tefsir-i Kebir’de ve Tefsir-i Kurtubî’de der ki: “(Şeytan dedi ki) Andolsun ki onlara, Allah’ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim” mealindeki âyet-i kerimenin tefsiri hususunda iki görüş vardır:

1-Allah’ın dinini değiştirmek; yani helali haram, haramı helal yapmak veya İslâm fıtratı üzere doğan çocuğu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi üzere yetiştirmektir.

2-Zâhire taalluk eden halleri değiştirmektir. Bu da ya insan kılından peruk takma, dövme yaptırma gibi hallerdir. Ya insanı veya havyanı burmak (kısırlaştırmak), kulağını kesmek, gözünü çıkarmaktır. Ya kadınların erkek, erkeklerin kadın gibi hareket etmeleridir. Ya da Allah’ın istifade için yarattığı hayvanları, putlara adamaktır. Ya da hayat, ölüm, hastalık, maişet gibi hususlarda kuruntuya, vesveseye kapılmaktır.

28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar