Bir siteden alışveriş yapmayacağıma yemin ettim. Kardeşim benim almak istediğim eşyayı o siteden benim param ile alsa yeminim bozulur mu?
Vekil asil gibidir. Ancak satın almamaya veya satmamaya veya kiralamamaya yemin eden kimse; bu işler için vekil tayin ederse; yemini bozulmaz. Ancak, başkasına da bu işi yaptırmamaya niyet eylemişse o takdirde yemini bozulur. (Hindiyye)


28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar