İslâmiyete göre kadın ve erkek eşit midir?
İkisi de meyve olduğu halde, elma ile armut nasıl eşitlik bakımından birbiriyle mukayese edilemezse, insan oldukları halde erkek ve kadın da birbiriyle bu bakımdan mukayese edilemez. Kur’an-ı kerimde Allahü teâlânın bazı kullarını diğerlerinden üstün yarattığı ifade edilmektedir. Bu üstünlük çok çeşitli bakımlardan olabilir. Bazı hususlarda erkek kadından üstündür; bazı hususlarda ise tam aksidir. Erkek ile kadın rabbine kul olma bakımından eşittir. Kur’an-ı kerimde insanların üstünlüğünün takva, dine hizmet ve ilim ile olduğu açıkça beyan edilmektedir. Şu halde, takva sahibi, cihad eden veya ilim sahibi bir kadın, böyle olmayan erkekten elbette üstündür. Şu kadar ki ailede erkeğin hâkim olduğu da yine âyet-i kerime ile sabittir. Zira her müessesenin bir âmiri olur. İslâmiyet burada âmirliği erkeğe vermiştir. Erkeğin hâkimiyetinde yaşamak istemeyen kadın, evlenmez.
28 Temmuz 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar