Harf-i cerr, kendisinden sonra gelen kelimeyi mecrûr yapar. Yani harekesini kesre okutur. "min" de harf-i cerdir. Ancak Âl-i İmrân suresi 4. âyet-i kerimesinin başında “min kablü” diye geçiyor. Bunun sebebi nedir?
Bu bir istisnadır. Gramer simaîdir, yani dilbilgisi kaideleri işitme ile sabit olur. Bu şekilde kullanılınca, kaideye istisna getirilmiştir.
28 Temmuz 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar