Taksitli alışverişlerde taksitlerin müsavi olması şart mıdır? Mesela birisi 50 lira birisi 45 lira olursa sahih midir?
Taksitle satışın sahîh olması için, taksit adedinin ve her taksitin ödeme tarihlerinin ve her taksitde ödenecek mikdarın belli olması lâzımdır. (Mecelle şerhi Dürer)
28 Temmuz 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar