Saraydaki cariyeler, kadınefendi mevkiine yükseldiğinde padişahın nikâh kıymasının mecburi olduğu söyleyen, buna da Hazreti Safiye misalini veren birisi var. Ne dersiniz?
Efendi, cariyesi ile karı koca hayatı yaşayabilir. Nikâh kıyılmaz. Ancak bazı padişahlar zaman zaman aslı hür olmak şüphe ve ihtimaline binaen cariyelere nikâh kıymışlardır, bu istisnaidir, hür olduğunu göstermez. Kadınefendi tamamen saraya ait bir rütbedir. Bu rütbeyi padişah verir. Kadınefendi olunca cariye hür hale gelmez. Bunun verilen misalle alakası yoktur. Hazreti Safiyye Hayber’de cariye olarak Cenab-ı Peygamber’in hissesine düştü. O da onu azatlayıp nikâhladı.
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar