Bazı tasavvuf kollarında çilehanede çile çekmek riyazat yapmak var. Bu safhada sufiler cemaatle namazı terk mi ediyorlardı?
Çilehanedeki sufi, abdest ve gusl için, ayrıca cemaatle namaz için ve lüzum ederse iftar etmek üzere çilehaneden çıkabilir. Bu, riyazeti bozmaz.
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar