Halk arasında elbise dikerken konuşmanın mahzurlu olduğuna dair bir rivayet var. Aslı var mıdır?
Miftahü’l-Cenne adlı popüler ilmihalde “İnsana yoksulluk, 24 şeyden gelir” hadis-i şerifinde sayılanlardan 12’ncisi “Esvabını üstünde dikmek” şeklindedir. Her halk inanışı veya ilk bakışta mantıksız gibi gelen her rivayetin elbette bir hikmeti vardır. Terzi yanlış yapabilir. Eline iğne batabilir.


22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar