1905 suikasti sırasında 28 kişiyi öldüren Belçikalı katili padişahın affetmiş olması şeriata aykırı değil midir?
Kısas talep eden yoktur. Bombada kısas hükmü zaten tatbik edilmez. Esas failin bu olmadığı bilindiği için, ajanlık yapması şartıyla affedilmiştir.
3 Nisan 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar