Mısır Kralı 1.Fuad’ın, Sultan Abdülhamid’in fahri yaveri olması, garip değil midir?
Mısır, resmen ve fiilen 1914'te kadar ve resmen 1923'e kadar bir imtiyazlı Osmanlı eyaletidir. Hıdiv ailesi de kâğıt üstünde de olsa padişaha tâbidir. Balkan devletlerinin hükümdarları, mesela Bulgaristan Prensi Ferdinand da padişahın yaveri idi.
3 Nisan 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar