Şer’î bir düzende, zevcesini parasız bırakıyorsa kadın ne yapar?
Kadın mahkemeye müracaat eder. Mahkeme kadına kocasından nafaka bağlar. Kocası yoksa veya parasız ise, kocası namına alışveriş yapma izni verir. Bu mümkün olmazsa kocası ödemek üzere ailesi üzerine nafakaya hükmeder. Bu da mümkün değilse, sonra kocaya ödetmek üzere nafaka bağlar. Şafii mezhebinde bu bir boşanma sebebidir. Koca zevcesini haksız yere boşadığı zaman, kadın yeniden evlenene kadar mehri ile geçinir. Evlenemezse ailesinin yanına döner. Akrabası kadına bakmak zorundadır. Akrabası yoksa devlet maaş bağlar. Kadın çalışmak zorunda değildir.
3 Nisan 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar