Tek talâk ile ayrılmış eşler konuşurlarsa nikâh geri gelmiş olur mu?
Erkek önceki nikâha döndüm derse veya kadının saçını okşar ve ya öperse yahut cima ederse önceki nikâha dönmüş olur. Bu, Hanefi’ye göredir. Şafiî’de iki erkek şahit huzurunda evvelki nikâha döndüm veya ric’at ettim demelidir.
29 Mart 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar