Abdest alırken kulaklar baştan artan su ile mi yoksa yeni su ile mi meshedilir?
İhtilâflıdır. Başı mesh ettiği su ile kulaklara mesh etmek sünnettir, yani sünnet yerine gelir. Elleri yeniden ıslatıp meshetmek evlâdır, daha iyidir. Böylece İmam Mâlik ve Şâfiî’nin de hilafından çıkılmış olur. (İbni Abidin)


13 Temmuz 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar