Hakkında mahkeme kararı ile katileşmiş tazminat borcu olan, henüz ödemeye başlamasa, ne zaman tahsil edileceği de bilinmese, zekâttan düşülür mü?
Zekât nisabından her türlü borç düşülür.
13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar