Sultan Abdülhamid’in mabeyn başkatibi Tahsin Paşa hatıralarında, padişahın şehzadeliğinde maaşını sarraf Zarifi vasıtasıyla faiz yürüterek işlettiğini anlatıyor. Doğru mudur?
Evet. Ama bu haram olan faiz değil, muamele-i şer’iyye kârıdır.
13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar