Sürgünde tüm hanedan efradı trenle mi gittiler?
Bazısı Sirkeci’den trenle, bazısı köprüden gemiyle gittiler. Farklı zamanlarda ve farklı yerlere gittiler. Beraber gidenler de oldu.
13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar