Ehl-i sünnet kitaplarında, bir işin hakiki yapıcısının Allah olduğu, mecazi yapıcısının da kullar olduğu yazıyor. Şu halde Cebriyye mezhebinden farkı nedir?
Cebriye insanı ve iradesini yok sayıyor. Ehl-i sünnet hem ilahi hem beşeri iradeyi kabul eder. Kul irade eder, sebeplere yapışır; Allah da irade ederse yaratır.
13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar