Secde âyetinin tercümesini işitenlere tilâvet secdesi gerekir mi?
İbn Âbidîn’de diyor ki: “Farsça tercümesini bile işitseler secde ayeti olduğu haber verilince secde etmesi vâcip olur. Yahut secde ayetini okuyana uymak şartıyla vâcip olur”.


21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar