Altın ucuzlarsa, kağıt para borcu, buna nispetle düşük, mesela 5000 lira, 4800 lira olarak ödenebilir mi?
Hayır. 5000 öder. Altın yükselirse alacaklının bu zararını tazmin lazımdır. Borçlu için bu mikdar bir alt sınırdır. Altın düşerse, borç kâğıt paranın kendisine taalluk eder.
16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar