Osmanlılar zamanında eski Türk tarihi araştırılmış mıdır?
Osmanlılar, eski Türk tarihine alaka duymuştur. Ama buna dair bilgi o zaman yok gibiydi. Şimdi bile çok azdır. Orhun Kitabeleri çok sonra bulundu. Türk tarihi bilinmiyordu ki araştırılsın. Osmanlının son zamanlarında araştırıldı ve Türkçe neşredildi.


16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar