Şer’î devlette bir ateistin; başka bir ateistle veya bir müslümanla veya bir hristiyanla nizası olduğunda hangi mahkeme ve hukuk sistemine tabidir?
Şer’î mahkemede, şer’î hukuka göre çözülür.
16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar