Ehl-i sünnet cemaatler arasında farklı fetvaları, mezhepler arasında rahmet olan farklılıklar gibi görmek mümkün müdür?
Mezhepler arasındaki ihtilaf, farklı ictihaddan kaynaklanır. Cemaatler arasındaki ihtilaflar ise, ekseriya cemaatin telakkilerine, ananesine, liderlerin temayülüne göredir. Fıkıh usulü, hatta füruu iyi bilinmediği için, en iyi Arapça bilenler bile, fıkıh metinlerindeki ifadeleri müşahhas (somut) hadiseye tatbik ederken yanılabiliyor ve farklılık ortaya çıkıyor. Cemaatlerin veya hocaların dediğine değil, muteber fıkıh kitapların ne yazdığına bakmak lazımdır.


16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar