İsrail, “Sen Ayasofya’yı kendi dinindeki kılıç hakkına göre cami yaparım dersen, ben de kendi dinime göre Mescid-i Aksâ’yı havra yaparım” dese ne denebilir?
Burada bir mütekabiliyet yoktur. Ayasofya ile Mescid-i Aksa bir değildir. Mescid-i Aksa, Emeviler tarafından cami olarak yapıldı. Ayasofya 500 sene evvel, o zamanki hukuka göre cami olmuştur. Ne Yahudi, ne de İsrail hukukunda böyle bir şey var. Kaldı ki Mescid-i Aksâ bugün Müslümanların mülkiyetindedir. BM kararı da bu istikamettedir. İsrail de buna saygı gösteriyor. Kaldı ki işgal ettiği toprakta, burayı yıksa, yerine havra veya gazino yapsa kim ne diyebilir? Harb bu. Nitekim Müslümanların batıda çekildikleri topraklarda yaptırdıkları camiler kiliseye tahvil edilmiştir.
7 Şubat 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar