Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hezarfen Çelebi'nin uçtuğu için padişahın onun kellesini vurdurduğu doğru mu?
Hezarfen Çelebi’den sadece Evliya Çelebi bahsediyor. Başka hiçbir kaynakta nedense bu kadar ehemmiyetli bir husus geçmiyor. Dolayısıyla doğruluğu şüpheli bir hâdisedir. Evliya Çelebi, böyle güçlü bir adam tehlike hâsıl edebilir endişesiyle Cezayir’e tayin edilmiş, yani sürülmüştür diyor, kellesini vurdurmuştur demiyor.


21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar