Suudi Arabistan Kralı Faysal’ın eşi Türk müdür?
Faysal’ın zevcesi İffet Hanım, Osmanlı ordusunda zabit Arap asıllı Muhammed Seneyan’ın kızıdır. Annesi Çerkez idi. 1916’da İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. İmparatorluk yıkılınca ailesi Arabistan’a döndü. Halası ile hacca gittiğinde Prens Faysal ile karşılaştı ve başka kadınla evlenmemek şartıyla 1932’de kendisiyle evlendi. Faysal, Türkçe; İffet de Arapça öğrendi. Beş oğlan ve dört kız doğurdu. Çocuklarının hepsi yurt dışında tahsil gördü ve hanedanın en entelektüel şahsiyetleri olarak tanındı. 2000 senesinde öldü.
21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar