Kazım Karabekir’in yetim Ermenileri orduya soktuğu ve bunların ileride darbe yaptığı doğru mudur?
Hayır. Bu bir yanlış anlaşılmadır. Kuleli Askeri Lisesi’nin bir kısmını harb esnasında yetimhane yapmışlardı. Burada Ermeni yetimler de kalmıştı. Sonra bu çocuklar yurt dışına götürüldü veya Ermeni cemaatinin yetimhanelerine yerleştirildi. Cumhuriyet devrinde Türk unsuru dışındakilerin orduya, hatta polis teşkilatına alınmaları mümkün değildi.
21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar