Namazda bir uzvun dörtte birinden azı açılsa, bu açıklık namaz başından sonuna kadar devam etse namaz bozulur mu?
Namazda örtülmesi gereken bir uzvun dörtte biri istemeden açılırsa, hemen kapatmazsa, bir rükn mikdarı açık kalırsa namaz bozulur. Bundan az ise namaz sahih olur.
30 Haziran 2012 Cumartesi
30 Haziran 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar