Tavla oynamak caiz midir?
Diğer oyunlar gibidir. Ayrıca satranç ve tavla hadis-i şerif ile açıkça men edilmiştir. Bazı âilmler kumara vesile olmaz ve farza mani olmaz ise ara sıra dinlenmek için caizdir, demiştir. Mir’at-ı Kâinat’ta diyor ki: "Arab ve Acemlerin nerd, Türklerin tavla dedikleri oyunu Sasani hükümdarı Erdeşîr keşf etti. Tahtasını yeryüzüne, dört tarafını dört mevsime, hânelerini oniki aya, pullarını ayın otuz gününe, beyâz pulları gündüze, siyâh pulları geceye, zarlarını kazâ ve kadere benzetip, dünyada insan mecbur olup, irade ve ihtiyarsız olup, makhur ve mahkûmdur, demeye işaret olduğundan, bu oyunu oynamak şer’an haramdır. Üç sebebi vardır: Birincisi, hakîkaten lağv [boş, bâtıl, faydasız] olan her oyun ve eğlence haramdır. İkincisi, sırf cebre itikat, yani kul tamamen mecburdur diye inanmak elbette küfür olduğundan onu hatırlatan şey de haramdır. Üçüncüsü, kazâ ve kaderi tazim farz olup, oyun, eğlence âletini ona benzetmek haram ve küfürdür.”


8 Aralık 2020 Salı
Alakalı Başlıklar