Apartman idarecisi aidattan muaf mıdır?
Apartman talimatnamesine bakar. Ücret mukabili aidattan muafiyet kararlaştırılabilir. Böyle bir şey yoksa, ücret de istememişse, bu işi teberru olarak yapmış demektir.
3 Aralık 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar